TABELA SISTEMA

Računanje dobitka

 

TABELA SISTEMA

Kombinacija 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 od 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 od 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105
3 od   1 4 10 20 35 56 84 120 165 220 286 364 455
4 od     1 5 15 35 70 126 210 330 495 715 1001 1365
5 od       1 6 21 56 126 252 462 792 1287 2002 3003
6 od         1 7 28 84 210 462 924 1716 3003 5005
7 od           1 8 36 120 330 792 1716 3432 6435
8 od             1 9 45 165 495 1287 3003 6435
9 od               1 10 55 220 715 2002 5005
10 od                 1 11 66 286 1001 3003
11 od                   1 12 78 364 1365
12 od                     1 13 91 455
13 od                       1 14 105
14 od                         1 15
15 od                           1
Puni sistem 3 7 15 31 63 127 255 511 1023 2047 4095 8191 16383 32767

 

RAČUNANJE DOBITKA

Tabela sistemaSistemska kombinacija se sastoji od fiksnih i kombinacijskih parova. Fiksni parovi se pojavljuju na svim kombinacijama sistema. Kombinacijski parovi se međusobno kombinuju zavisno od vrste sistema za koji ste se odlučili igrati.

Npr. sistemska kombinacija 3 od 5 parova (parovi A, B, C, D i E) ima ukupno 10 kombinacija. To su kombinacije ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE i CDE. Pored njih, na svim kombinacijama se pojavljuju i fiksni parovi, ako ste ih odigrali.

Ukupan dobitak na sistemu se računa sabiranjem svih dobitnih kombinacija, dok se dobitak na pojedinačnoj kombinaciji sistema računa množenjem kvota svih mečeva kombinacije i uloga (ulog po pojedinačnoj kombinaciji).